Disclaimer

Solvari doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen we helaas niet geven. Voor eventuele onjuistheden op onze websites is Solvari niet aansprakelijk. Heeft u foutieve informatie op onze websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Dit kan via het contactformulier op Solvari.nl of via:

Solvari B.V.
Zadelstede 9
3431 JZ, Nieuwegein
Nederland
T: +31 (0)85 - 600 1000
E: info@solvari.nl

Rechten

Alles wat op de websites van Solvari staat mag enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden. Bezoekers en gebruikers van de websites van Solvari mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Solvari niks van de websites overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen. Solvari, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de websites van Solvari staat.

Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2015