Privacy Policy Solvari

Solvari respecteert de privacy van de gebruikers van haar websites; de persoonlijke informatie die door u wordt verschaft, wordt dan ook vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden uitsluitend opgeslagen in een beveiligde database. Uw gegevens worden niet verdeeld, verkocht of verhandeld met individuen of organisaties die niet met onze dienst te maken hebben.

Informatie die we verzamelen en bewaren

Solvari verzamelt, bewaart en gebruikt enkel de informatie die wij noodzakelijk achten om de best mogelijke diensten te leveren aan de gebruikers van onze website. U kunt de websites van Solvari altijd bezoeken en bekijken zonder enige persoonlijke gegevens met ons te delen. Om gebruik te maken van onze diensten vragen wij de bezoeker echter om enkele noodzakelijke gegevens die vervolgens vertrouwelijk worden behandeld.

Doeleinden gegevensverwerking

De verkregen (persoons)gegevens kunnen door Solvari worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere boodschap te versturen;
 • Voor de uitvoering en totstandkoming van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door de bezoeker gekozen diensten, producten of informatie te leveren;
 • Om haar websites en bijbehorende technologieën te onderhouden, analyseren, te beveiligen en te optimaliseren;
 • Om te voldoen aan de op Solvari van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan de onderdelen van Solvari.

Veelvoorkomende voorbeelden zijn:

 • Als u een aanvraag voor het ontvangen van offertes heeft gedaan, worden uw gegevens gebruikt om u in contact te brengen met maximaal 5 aanbieders van het betreffende product en/of de dienst.
 • Als u gebruik maakt van onze dienst, kan uw e-mailadres gebruikt worden om besparingstips, nieuws en inspiratie voor uw droomhuis maximaal één keer per week naar u te verzenden per e-mail. U kunt zich hiervoor afmelden in zowel de eerste e-mail die u ontvangt als u een offerte-aanvraag doet en onderaan elke nieuwsbrief.
 • Indien u een aanvraag tot informatie over het ontvangen van prospecten/leads heeft gedaan, zullen uw gegevens gebruikt worden om contact met u op te nemen over de verdere mogelijkheden van onze diensten voor uw bedrijf.

Derdenverstrekking

Uw gegevens worden enkel aan partijen verstrekt, die door Solvari worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld aan maximaal 5 partners die u een offerte kunnen aanbieden op het aangevraagde product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld om contact op te nemen om u een offerte of informatie aan te bieden). Door een aanvraag te doen op onze website stemt u hier automatisch mee in. Onze partnerbedrijven zijn contractueel gebonden uw gegevens uitsluitend te gebruiken om een offerteaanvraag op te stellen en daar contact met u over op te nemen.

Daarnaast is het mogelijk dat Solvari op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. Solvari zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Cookies

In ons cookie statement leest u meer over het gebruik van cookies op de websites van Solvari.

Links
Op de websites van Solvari treft u een aantal links aan naar websites van andere partijen. Solvari aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de omgang door die partijen van uw persoonsgegevens. Wij adviseren u om het privacy statement van de betreffende websites die u bezoekt door te lezen.

Vragen, inzage en correctie of verzet

Indien u:

 • vragen of opmerkingen heeft over het privacybeleid van Solvari;
 • wilt weten welke persoonsgegevens Solvari van u verwerkt;
 • uw persoonsgegevens wilt corrigeren, wijzigen of laten verwijderen;
 • niet langer prijs stelt op het verstrekken van uw persoonsgegevens aan partners van Solvari of derden zoals hierboven onder het kopje 'Doeleinden' beschreven;

U kunt een verzoek daartoe richten aan:

Solvari B.V.
Customer Service
Zadelstede 9
3431 JZ Nieuwegein
The Netherlands

Tevens kunt u een email versturen naar: info@solvari.be. Daarnaast kunt u contact opnemen via het contactformulier op Solvari.be. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek zal Solvari uw vraag beantwoorden, het gebruik van uw gegevens voor de doeleinden waartegen uw verzet zich richt beëindigen en in geval van een verzoek om verwijdering, wijziging of correctie van gegevens, de betreffende persoonsgegevens aanpassen, verwijderen of verbeteren tenzij en voor zover de wet Solvari verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Wijzigingen

Solvari behoudt zich het recht voor haar privacy- en cookiebeleid aan te passen. Solvari adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Dit privacybeleid is voor het laatste gewijzigd op 17 maart 2015.