Gebruikersvoorwaarden

Deze website is onderdeel van Solvari B.V.

Solvari beheert meerdere websites waar de gebruiker de dienst wordt aangeboden om maximaal 5 offertes aan te vragen om zo een gewenst product of dienst te kunnen vergelijken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de websites van Solvari. Door het bezoeken van de website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Privacybeleid

In deze korte versie van het privacybeleid, lees je waarvoor Solvari jouw persoonsgegevens gebruikt en hoe je zelf gemakkelijk je rechten kan uitoefenen.

Wat is een persoonsgegeven?

Solvari gebruikt dezelfde definitie voor persoonsgegevens zoals die in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) staat . Een persoonsgegeven is elk gegeven die je aan ons doorgeeft, waarmee jij als persoon aanwijsbaar bent. Dat zijn bijvoorbeeld je woonadres en je naam.

Aanvraagspecifieke gegevens zijn geen persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die gaan over jouw woonsituatie, bijvoorbeeld of er schimmel op de muur zit of welke ligging de woning heeft ten opzichte van de zon.

Het doel waarvoor Solvari je persoonsgegevens gebruikt

Wanneer je via de formulieren van Solvari offertes aanvraagt voor een bepaalde dienst, dan ontstaat er een overeenkomst tussen jou en Solvari. Solvari heeft dan de plicht om voor jou op zoek te gaan naar maximaal 5 vakspecialisten die je een gratis offerte kunnen toesturen.

Om dat te kunnen doen, heeft Solvari wel je persoonsgegevens nodig. Dat zijn de gegevens die je invult in het formulier. Solvari behandelt ze met de grootst mogelijke zorg en zal ze voor geen enkel ander doel inzetten dan de uitvoering van haar dienst.

Solvari zorgt ervoor dat je altijd de controle behoudt

Ook nadat je je persoonsgegevens aan Solvari beschikbaar hebt gesteld, behoud je er de controle over. Nadat je een offerte-aanvraag doet, krijg je de keuze de status ervan bij te houden in jouw persoonlijk account. In dat account heb je altijd de mogelijkheid om zelf je persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, over te dragen of in zijn geheel te verwijderen.

Op die manier blijf je na de aanvraag zelf de baas over jouw gegevens.

Volg deze link als je het volledige privacybeleid wil lezen

Minderjarigen

De dienst van Solvari is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Geen garanties

Solvari probeert deelnemers en aanvragers van producten en/of diensten via haar website bij elkaar te brengen. Solvari heeft slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Solvari geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Solvari behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Solvari adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Deze gebruikersvoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 23 mei 2018

Eerder bekeken pagina's