Woonbonus: drie maanden extra?

George Gough
dinsdag 07 oktober 2014, Geschatte leestijd 1min

Meerderheidspartijen in het Vlaams parlement zijn bang dat de hernieuwde woonbonus te snel wordt ingevoerd. Er wordt gepleit voor een langere overgangsperiode.

CD&V en Open VLD waarschuwen voor een te snelle aanpassing van het oude systeem van de woonbonus. Zij willen graag dat de hervorming (deels) wordt herzien. De partijen zijn bang dat de nieuwe regeling veel kopers teleur zal stellen. De hernieuwde woonbonus zal op 1 januari 2015 ingaan.

Als u uw verkoopakte voor 31 december 2014 laat ondertekenen door een notaris, kunt u nog profiteren van de oude, gunstigere woonbonus. Doet u het daarna? Dan valt u onder de nieuwe regeling. Er wordt nu gepleit voor een 'eerlijke overgang'. Vertragingen bij de notaris mogen geen roet in het eten gooien, dus kopers zouden drie maanden extra de tijd moeten krijgen.

Het veranderen van de woonbonus heeft effect op de woningmarkt. het aantal vastgoedtransacties is in september met 13 procent gestegen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar.

Gerelateerde artikelen

dinsdag 13 januari 2015

Al 89 energieleningen aangevraagd

vrijdag 15 augustus 2014

Voelt u nattigheid in huis?