Vlaamse energielening wordt uitgebreid tot 2019

Dennis
Dennis van Es
woensdag 24 mei 2017, Geschatte leestijd 1min

De Vlaamse regering heeft de hervorming van de energieleningen goedgekeurd. Dit op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein. Vanaf 2019 worden de leningen weer teruggeschroefd door de Vlaamse regering.

De hervorming houdt in eerste instantie in dat het leenbedrag verhoogd wordt, de looptijd wordt verlengt en dat de sociale doelgroep uit wordt gebreid. Tot 2019 moet dit de investeringen in hernieuwbare energie en energetische renovaties een boost geven. Vanaf 2019 worden de leningen teruggeschroefd. De Vlaamse overheid gaat zich dan concentreren op haar kerntaken, namelijk het informeren en ontzorgen. De energieleningen zullen door de energiehuizen wel verstrekt blijven worden aan de sociale doelgroep en aan degenen die niet bij de bank terecht kunnen.

Wat verandert er aan de energieleningen?

De energieleningen worden tot 2019 behoorlijk uitgebreid. De afbetalingstermijn, die eerst vijf jaar bedroeg, wordt verlengt naar acht jaar. Voor de sociale doelgroep wordt dit zelfs tien jaar. Het bedrag dat maandelijks afbetaald moet worden wordt hiermee verlaagd. Ook het leenbedrag wordt verhoogd van €10.000 naar €15.000. Dit zorgt ervoor dat mensen in één keer verschillende energiemaatregelen kunnen nemen. Tot slot wordt de sociale doelgroep uitgebreid naar iedereen die van het sociaal tarief van gas en elektriciteit geniet. Ook huishoudens met een belastbaar inkomen tot en met €30.060 zullen vallen onder de sociale doelgroep.

Energielening ná 1 januari 2019

Enkel de sociale doelgroep en verenigingen kunnen vanaf 1 januari 2019 nog energieleningen krijgen bij de Energiehuizen. Anderen zullen hiervoor naar de banken moeten. De minister heeft vorig jaar enkele banken kunnen overtuigen om voordelige energieleningen aan te bieden, waarvan sommige zelfs onder de 2%.

De hervorming moet de mensen aanzetten tot actie. De boodschap die Tommelein wilt meegeven is erg duidelijk: ''maak je woning nú energiezuiniger, investeer nú in hernieuwbare energie.''

De nieuwe rol voor Energiehuizen

De energiehuizen krijgen door de hervorming van de energieleningen een nieuwe rol. Ze zullen namelijk dienen als uniek loket voor energie. Hierbij staat het informeren, communiceren en Vlamingen ontzorgen bij hun energetische renovaties centraal. Er zijn energiehuizen die deze diensten al aanbieden, maar vanaf 2019 is dit onderdeel van hun basistaken.