Veranderingen per 1 januari 2018 voor (ver)bouwers

Johan
Johan Hazenbroek
woensdag 20 december 2017, Geschatte leestijd 1min

Een nieuw jaar is vaak de ideale gelegenheid om nieuwe eisen en maatregelen in gang te laten treden. Dit geldt overigens niet alleen voor de bouwsector, maar gezien we hier actief zijn, lichten we deze maar al te graag toe.

Omgevingsvergunning

Per 1 januari vraag je geen stedenbouwkundige vergunning meer aan, maar een omgevingsvergunning. Deze vergunning vervangt en verenigt de klassieke stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning én de milieuvergunning. Er hoeft dus nog maar 1 aanvraag gedaan, bij slechts één loket. Na de aanvraag wordt dan ook één onderzoek en één adviesronde georganiseerd. De omgevingsvergunning werd al door enkele gemeenten gebruikt, maar vanaf 2018 is ze standaard voor heel Vlaanderen.

Daling E-peil

In 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn (E30). Om dat te realiseren daalt wederom het E-peil voor nieuwe woningen met 10 punten tot E40.

Strengere eisen rond opbrengst zonnepanelen

Als je na 1 januari een bouwaanvraag indient voor renovatie, moet je rekening houden met strengere eisen rond de opbrengst van zonnepanelen en zonnecollectoren. Deze stijgt van 10 kWh/jaar per vierkante meter, naar 15 kWh/jaar per m2 vloeroppervlak.

Gelukkig zijn de eisen voor technische installaties soepeler voor warmtepompen en zonne-installaties.

Invoering van het S-peil

Ter vervanging van de K-waarde, wordt het S-peil ingevoerd. Dit schilpeil houdt rekening met meer dan alleen het isolatiepeil van je woning. Ook de netto-energiebehoefte en de luchtdichtheid hebben invloed. De norm wordt elk jaar met 1 punt strenger. Dit jaar is dat S31 en het doel is S28 in 2021.

Gerelateerde artikelen

dinsdag 26 januari 2016

Energielening vaak aangevraagd

donderdag 14 september 2017

Hervorming van de energielening