Uitbreiding voorstel verlaagd btw-tarief voor afbraak en heropbouw woningen

Johan
Johan Hazenbroek
woensdag 18 oktober 2017, Geschatte leestijd 1min

De gezinspartij van Vlaanderen, CD&V, heeft een wetsvoorstel ingediend om het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen uit te breiden. Het huidige verlaagde btw-tarief is nu enkel van toepassing in 32 grote steden. Een uitbreiding naar het ganse grondgebied is meer dan welkom, maar helaas niet mogelijk. De Europese btw-richtlijn laat een verlaagd tarief enkel toe in het kader van sociaal beleid inzake huisvesting.

Oppervlaktevoorwaarde aan het verlaagde btw-tarief

De voorwaarden die gekoppeld zijn aan deze aanvraag zijn meegenomen in het wetsvoorstel van CD&V. De woning zou max. 190m2 groot mogen zijn, max. 100 m2 bij appartementen en minstens 5 jaar door de natuurlijke personen bewoond worden.

De Bouwunie vraagt al lang om een uitbreiding van die voorwaarden. Met de oppervlaktevoorwaarde heeft Bouwunie bedenkingen als men terugdenkt aan de jaren ‘90 waar een tijdelijke uitbreiding van het 12%-btw-tarief mét oppervlaktevoorwaarden veel discussie met de fiscus  gaf. De regels van de oppervlakteberekening moeten dus duidelijk vooraf genoteerd worden.

Alternatief voor de oppervlaktevoorwaarde

Bouwunie stelt alternatief om de oppervlakte voorwaarde te vervangen en het verlaagd btw-tarief van toepassing te maken op 250.000 euro voor een heropgebouwde woning en 200.000 euro voor een appartement. Dit om discussie met de fiscus te voorkomen.

Ook vraagt Bouwunie aan de regering en alle meerderheidspartijen om het voorstel van de CD&V tot uitbreiding van het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw van woningen te ondersteunen.


Bron: Bouwunie

Gerelateerde artikelen