Nieuwe renovatiepremie definitief goedgekeurd

Lenneke
Lenneke Manschot
maandag 02 november 2015, Geschatte leestijd 2min

De Vlaamse Regering heeft vrijdag 30 oktober 2015 de nieuwe renovatiepremie definitief goedgekeurd.

De nieuwe renovatiepremie kan vanaf 1 december 2015 worden aangevraagd. Mensen die voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer zijn aangegaan, kunnen gebruikmaken van een overgangsmaatregel.

De nieuwe renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie blijft een premie. De uitbetaling ervan is veranderd en wordt nu verdeeld over twee aanvragen. Als u uw woning volledig laat renoveren, moet u twee keer een aanvraag voor de premie doen. Op deze manier kunt u langer de tijd nemen voor het volledig renoveren van uw woning. De premies samen zijn nog steeds maximaal €10.000. In een periode van tien jaar kunt u maximaal twee aanvragen indienen en tussen de twee aanvragen moet minstens één jaar liggen en maximaal twee jaar.

Voor welke werken geldt de nieuwe renovatiepremie?


De werken waarvoor u de renovatiepremie aan kunt vragen, zijn verdeeld in vier categorieën:

1. De structurele elementen van de woning: werken aan funderingen, muren, draagvloeren en trappen
2. Het dak: werk aan o.a. dakbedekking, goten en afvoer
3. Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buitendeuren
4. Technische installaties: werken aan elektrische installatie, sanitaire installaties in badkamer en toilet en de centrale verwarming

Premiebedrag


De te ontvangen premie wordt berekend per categorie van werken. Het premiebedrag komt neer op 20% of 30% van de factuurbedragen, met een minimum van €2.500 per categorie. De 30%-berekening (maximaal €3.333 premie per categorie) geldt voor woningeigenaren met een inkomen lager dan €29.030 of als u de woning verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. 
Voor anderen is er een tegemoetkoming van 20% en dan geldt een maximale premie van €2.500 per categorie. Voor iedereen ligt het maximumbedrag voor de aanvragen samen vast op €10.000.

Wilt u de nieuwe renovatiepremie aanvragen?

Vanaf 1 december 2015 kunt u de nieuwe renovatiepremie aanvragen. Vanaf die dag is het nieuwe aanvraagformulier beschikbaar op wonenvlaanderen.be. U kunt de premie aanvragen nadat het werk is uitgevoerd en gefactureerd.

Let op: u kunt een aanvraag voor maximaal twee categorieën tegelijk doen. Als u werken uit meer categorieën laat uitvoeren, moet u twee aanvragen indienen. Voor elke categorie kunt u maar een keer een premie aanvragen.

Overgangsmaatregel

Mensen die voor 1 december 2014 een overeenkomst met een aannemer zijn aangegaan of materialen hebben besteld, kunnen voor 1 februari 2016 nog een aanvraag indienen. U moet hier de gesloten overeenkomsten of bewijsstukken van de bestelling en de facturen voor uitgevoerde werken of leveringen bijvoegen. Facturen mogen maximaal drie jaar oud zijn.

Gerelateerde artikelen