Nieuw actieplan gaat groene warmte ondersteunen

Nahom Isaac
donderdag 21 juli 2011, Geschatte leestijd 1min

Het nieuwe "actieplan groene warmte", dat vorige week door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, bevat diverse maatregelen om de productie van warmte op basis van hernieuwbare energiebronnen te stimuleren.

Hier worden verschillende vormen van warmteproductie onder verstaan, alsmede de benutting van warmte uit de ondergrond of uit de omgevingslucht (warmtepomp).

Er zijn door Europa al eerder richtlijnen bepaald dat België in 2020 tenminste zo´n 13% van de energiebehoeften op een duurzame manier moet gaan produceren. Vlaams minister van Energie Freya van den Bossche zegt;´Volgens een prognosestudie van VITO (Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek) voorziet groene warmte in 2020 zo´n twee derde van deze hernieuwbare doelstelling. Bijkomend voordeel is dat het in verhouding ook veel goedkoper is als groene stroom.

Er wordt door de Vlaamse regering 4 miljoen euro per jaar vrijgemaakt en dat de komende 3 jaar. Hierdoor ondervindt de consument geen schade.

Warmtepompen zullen dus goed ondersteunt worden, wie kiest voor een warmtepomp kan rekenen op max. €1.700,-.

Ook zullen grote industriële installaties en kmo´s die betrekking hebben op groene warmte of restwarmte genieten van de steunmaatregelen. De bedoeling is biomassa, biogas, zonne-energie en warmte uit ondergrond of omgevingslucht een flinke stap vooruit te helpen.

Gerelateerde artikelen