Kent u de verbeteringspremie al?

George Gough
vrijdag 12 september 2014, Geschatte leestijd 2min

Wilt u uw woning verbeteren? Dan heeft u misschien wel recht op de Vlaamse verbeteringspremie. De verbeteringspremie is in het leven geroepen voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wil verbeteren of uitbreiden.

Wanneer kunt u de verbeteringspremie aanvragen?

U kunt de verbeteringspremie aanvragen als u bewoner of verhuurder bent. U bent bewoner als u de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht of als u huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar. U bent verhuurder als u de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar. U kunt de verbeteringspremie pas aanvragen als de werken zijn uitgevoerd.

Om in aanmerking te komen voor de verbeteringspremie, moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

 • Het inkomen van de bewoner mag niet meer zijn dan €29.000 voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden, te verhogen met €1.510 per persoon ten laste.
 • Als verhuurder mag uw inkomen niet meer zijn dan €57.990 voor alleenstaanden, gehuwden en samenwonenden. Er is geen verhoging voor personen ten laste.

Een persoon ten laste zijn kinderen jonger dan 18 jaar, kinderen ouder dan 18 jaar waarvoor nog kindergeld of een wezentoelage wordt uitbetaald en personen met een handicap. Volwassen partners, werkloze kinderen die niet studeren of inwonende, bejaarde ouders zijn geen personen ten laste.

Het inkomen waarnaar gekeken wordt is het gezamenlijk belastbaar inkomen van het derde jaar voorafgaand aan de aanvraagdatum. Nu wordt dus gekeken naar het inkomen van 2011.

Ook uw woning moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De woning waar het om gaat moet in het Vlaamse Gewest liggen, hoofdverblijfplaats zijn, minstens 25 jaar oud zijn en als woning ingeschreven zijn bij de gemeente.

Maatregelen verbeteringspremie

U kunt aanspraak maken op de verbeteringspremie als u verbeteringswerkzaamheden laat uitvoeren aan uw woning of als u de woning laat verbouwen om overbewoning te verhelpen. De volgende werken komen voor de verbeteringspremie in aanmerking:

 • Behandelen van optrekkend vocht in binnen- en buitenmuren
  O.a. door injectie of diffusie van waterdichtende middelen
  Premie tot wel 750 euro.
 • Buitenschrijnwerk
  Het vernieuwen van bestaande ramen, buitendeuren en rolluiken.
  Premie tot wel 1.250 euro.
 • Gevelwerkzaamheden
  Het aanbrengen van gevelbekleding of -bepleistering, het aanbrengen van gevelisolatie, zoals spouwmuurisolatie en het vernieuwen van het voegwerk van de woning, eventueel met gevelreiniging.
  Premie tot wel 1.500 euro.
 • Risico’s op co-intoxicatie verhelpen
  O.a. het plaatsen van een warmwatergeiser, installeren van of omschakeling naar centrale verwarming (cv).
  Premie varieert van 250 tot 1.000 euro.
 • Dakwerken
  Dakisolatie wordt alleen nog gesubsidieerd als er ook werken aan het dak worden uitgevoerd.
  Premie tot wel 1.250 euro.
 • Plaatsen of aanpassen van een sanitaire installatie
  Vernieuwing van een bestaande badkamer/toilet of installatie van een badkamer/toilet als die er nog niet was
  Premie tot wel 750 euro.
 • Vernieuwing van elektrische huisinstallatie (gedeeltelijk of geheel)
  Alle elementen die de woning van stroom en telecommunicatie voorzien, zoals verdelers, leidingen en elektriciteitskasten. Verlichting, lampen, telefoon en wasmachine etc. vallen hier niet onder.
  Premie tot wel 750 euro.
 • Uitbreidingswerken wanneer u met teveel personen op een te klein oppervlak woont
  Werken die woon-, kook- of slaapvertrekken vergroten. U krijgt 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen. De premie bedraagt minimaal 600 en maximaal 1.250 euro.
  Een overzicht van werken die voor de verbeteringspremie in aanmerking komen, vindt u op deze website.

Verbeteringspremie aanvragen?

Om de verbeteringspremie aan te vragen, heeft u facturen nodig. Deze mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. De facturen moeten op naam van de aanvrager van de verbeteringspremie staan. In uitzonderlijke gevallen mogen de facturen ook op naam staan van een inwonend gezinslid, van het sociaal verhuurkantoor of op naam van de syndicus of de vereniging van mede-eigenaars.

Op deze website vindt u de aanvraagformulieren voor de verbeteringspremie.

Let op: binnen een periode van 10 jaar kan u maximaal drie keer een verbeterings- en aanpassingspremie aanvragen. U mag geen twee aanvragen indienen voor hetzelfde onderdeel.

Gerelateerde artikelen

vrijdag 23 januari 2015

Opruimtips: zorg voor meer rust!

woensdag 20 juli 2011

Nieuwe subsidie 2012!

dinsdag 16 november 2010

Offerte Zonnepanelen