Grote woonbehoeften in België

Nahom Isaac
vrijdag 20 maart 2015, Geschatte leestijd 1min

Rond 2060 telt België 1,4 miljoen meer inwoners en 1 miljoen meer gezinnen. Dat voorspelt het Federaal Planbureau.

Doordat er meer mensen bij komen en er ook meer gezinnen zijn, moeten er ook meer woningen komen. De vergrijzing en gezinsverdunning hebben hier ook invloed op. Ook wordt de economische levensduur van de gebouwen korter door nieuwe milieudoelstellingen, strengere regels en veranderende technologieën en woonbehoeften. Iedereen moet comfortabel en betaalbaar kunnen wonen, dus dat betekent werk aan de winkel.

Betaalbaar

Woningen moeten betaalbaar zijn en blijven. Dat betekent dat het woningaanbod groter moet worden. Dit moet met nieuwbouw, vanwege de doelstellingen die de demografie oplegt. De bevolking in ons land zal in 11,1 miljoen inwoners in 2013 naar 11,9 miljoen gaan in 2030. In 2060 zullen we 12,5 miljoen inwoners hebben. Momenteel is de woonvoorraad klein: per 1000 inwoners zijn er 465 woningen beschikbaar. Dat ligt ruim onder het Europese gemiddelde.

Creatieve oplossingen

Omdat we beperkte ruimte hebben in ons land, moeten er creatieve oplossingen komen: meer bouwgronden op de markt brengen, woonverdichting toepassen, afbraak-heropbouw stimuleren, bouwen toestaan in woon uitbreidingsgebieden. Daarnaast moeten de woningen klaar zijn voor de veranderen bevolking. De gezinnen worden kleiner, dus de huizen kunnen ook kleiner. We worden ouder, waardoor huizen makkelijker toegankelijk moeten zijn.

Energiebeheersing

Ons energieverbruik ligt hoger dan in andere landen. Voor de bouw van nieuwe woningen worden de regels voor energiebeheersing strenger. Op 1 januari 2014 werd besloten dat alle nieuwe gebouwen zo goed als energieneutraal moeten worden. Een goede reden om te investeren in een nieuwbouwwoning! Voor bestaande bouw is nog geen norm opgelegd voor energiezuinigheid. De overheid probeert met premies wel te zorgen voor energiezuinigere woningen. Denk hierbij aan isolatie van spouwmuren, zonnepanelen of een warmtepomp.

Gerelateerde artikelen

donderdag 02 oktober 2014

Bewust omgaan met energie

zondag 02 januari 2011

Groene Stroom Certificaten 2011