Energiezuinige nieuwbouw is goed voor de portemonnee

Orin
Orin Koeteeuw
donderdag 11 augustus 2016, Geschatte leestijd 2min

Vlamingen zijn erg begaan met het milieu. Bijna 16.000 gezinnen bouwen energiezuiniger dan de overheid hen voorschrijft. De reden daarachter is de korting op de onroerende voorheffing die de Vlaamse bouwers krijgen. De partij van de Vlaamse Christendemocraten (CD&V) wenst dat Vlamingen die energiezuinig renoveren ook diezelfde korting krijgen.

Met het E-peil meten we in Vlaanderen hoe energiezuinig uw huis is. De overheid heeft daarvoor een norm ingesteld, die zegt dat gebouwen die dit jaar van de grond komen, maximaal een E-peil van 50 punten mogen behalen. Daarbij geldt dat hoe dichter het E-peil bij nul ligt, hoe energiezuiniger de woning is.

Korting bekomen op onroerende voorheffing

Nieuwe woningen die volgens het E-peil onder de 50 puntennorm liggen, worden als energiezuinig beschouwd. Woningbouwers krijgen dan korting op de onroerende voorheffing. Dat is een jaarlijkse belasting die de federale overheid berekent over het kadastraal inkomen. Naargelang de hoogte van uw E-peil heeft de Vlaamse Belastingdienst een overzicht gemaakt van de korting die u op de onroerende voorheffing bekomt:

Bron: Vlaamse Belastingdienst

Bouwt u bijvoorbeeld dit jaar een woning en behaalt u een E-peil van maximaal 30 punten? Dan bekomt u vijf jaar lang 50% korting op de onroerende voorheffing. Als uw nieuwgebouwde woning op 20 punten gewaardeerd wordt, dan betaalt u de komende vijf jaar zelfs geen voorheffing (100% korting). Dat is uiteindelijk goed voor de portemonnee!

Zeker effectieve maatregel

Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuyne (CD&V) heeft de aanvraagcijfers van vorig jaar opgevraagd. Daarin stond dat 15.921 Vlaamse gezinnen de korting hadden aangevraagd door de bouw van een energiezuinige woning. Bothuyne ziet dat de overheidsmaatregel zeker effectief is en zegt dat:

"De Vlaamse overheid mensen [wil] stimuleren om zuinig om te gaan met energie. Dat gebeurt met strenger wordende normen, maar dus ook met stimuli zoals premies. Deze korting op de onroerende voorheffing beloont de voorlopers. Mensen die investeren in een nóg zuiniger woning dan de geldende normen, hebben extra kosten en kunnen deze steun dan ook goed gebruiken"

Dezelfde premie voor huisrenovatie?

Juist doordat de kortingsregeling zo goed werkt, moet volgens Bothuyne de maatregel verder strekken dan woningbouwers alleen. Hij zegt dat Vlamingen die ervoor kiezen hun woning grondig te renoveren, ook voor de premie in aanmerking zouden moeten komen. Hij heeft die vraag inmiddels bij de Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld) neergelegd. Tommelein zelf heeft vooralsnog niet gereageerd op de wens van Bothuyne.

Bouwt u zelf aan een energiezuinige woning? Onze partners in Vlaanderen kunnen u helpen met isolatie, zonnepanelen, zonneboilers en verwarmingsinstallaties. Dat zijn allemaal producten die uw E-peil aanzienlijk verlagen. Vraag gratis en vrijblijvend uw offertes aan zodat u aan de beste prijs en kwaliteit uw nieuwbouwhuis energiezuinig maakt.

Gerelateerde artikelen