Een zwemvijver plaatsen: wat moet je weten?

Nahom Isaac
woensdag 26 maart 2014, Geschatte leestijd 2min

Als je over voldoende ruimte in de tuin beschikt dan kun je deze ruimte benutten voor het plaatsen van een zwemvijver. Zwemvijvers worden steeds populairder en dat is mede te danken aan de mooie natuurlijke uitstraling ervan. En wie wil er nu niet in zijn eigen tuin van zon en water kunnen genieten? Overweeg je ook om een zwemvijver aan te leggen of te laten plaatsen? Dan moet je wel met een aantal dingen rekening houden.

Soorten zwemvijvers

Het hangt helemaal af van je persoonlijke wensen hoe en met wat voor materialen je de zwemvijver het beste kunt aanleggen. In principe zijn alle vormen mogelijk maar een zwemvijver bestaat eigenlijk altijd uit twee gedeelten. Een zwemgedeelte en een gedeelte waarin het water gefilterd wordt door planten (moerasfilter). Vaak wordt een diepte van 1.40m. tot 1.60m. aangehouden voor een zwemvijver. Meestal wordt bij een zwemvijver rubberfolie (EPDM) gebruikt om het geheel waterdicht te houden. In sommige situaties is het overigens aan te raden om onder het rubberfolie ook nog een beschermdoek aan te brengen. Dit in verband met scherpe ondergronden, stenen en wortels van bomen die het rubberfolie zouden kunnen beschadigen. In een zwemvijver kun je het beste een zone aanbrengen van 60 cm. diep waarin je wat zuurstofplanten zet. Deze zuurstofplanten hebben tezamen met de moerasplanten in het moerasfilter een belangrijke functie in het creëren van een biologisch evenwicht.

Moerasfilter

Bij een zwemvijver ontkom je niet aan een moerasfilter. Dit moet je zien als een apart gedeelte van de zwemvijver dat gevuld is met moerasplanten. Via een pompsysteem wordt het water netjes gecirculeerd en op een natuurlijke manier gezuiverd. Omdat het moerasfilter meestal direct aan het zwemgedeelte ligt, vormt het optisch gezien een geheel. De moerasplanten zijn niet alleen mooi om te zien maar hebben ook een zeer belangrijke filterende functie. Ze halen afvalstoffen uit het water en vormen deze om tot onschadelijke producten. Een moerasfilter is noodzakelijk om een goed biologisch evenwicht te verkrijgen.

Biologisch evenwicht

Een zwemvijver verschilt op een belangrijk punt van een gewone vijver. Je moet de ruimte hebben om er in te kunnen zwemmen. Dat betekent dus dat je in de zwemruimte niet of nauwelijks planten kunt toepassen. En hier ligt gelijk het probleem, want het zijn juist de planten die voor een zeer belangrijk deel het biologisch evenwicht van het water bepalen. Van een biologisch evenwicht is sprake wanneer er een optimale balans is tussen alle natuurlijke en chemische elementen in het water. Het kan dan gaan om zuurstof, stikstof, nitraat, fosfaat, voedingsstoffen, bacteriën, etc. Tussen al deze elementen vindt er constant een wisselwerking plaats en ook externe omstandigheden zoals vissen en mensen in de vijver, planten en invloed van de zon spelen een belangrijke rol. Het is een natuurlijk proces dat constant een evenwicht zoekt. Een vijver die biologisch gezien in evenwicht is, heeft schoon helder water en een minimum aan algvorming.

Zelf aanleggen of laten doen?

Wanneer je handig bent en over het nodige graafmaterieel beschikt, dan is het natuurlijk mogelijk om zelf een zwemvijver aan te leggen. Maar maak dan van tevoren een goed ontwerp en hou rekening met de vereiste zones. Afhankelijk van de grootte van de vijver ben je er natuurlijk wel de nodige tijd mee kwijt. Het laten aanleggen vergt een bepaalde investering, maar dan kun je verder ook zelf lekker achterover leunen en weet je zeker dat de constructie van de vijver in orde is. Want niets is zo lelijk als een vijver die bijvoorbeeld niet goed waterpas afgegraven is. Dat geeft een heel onnatuurlijk gezicht en deze fout laat zich eigenlijk niet meer corrigeren. Of je de zwemvijver zelf aanlegt of niet hangt dus af van je handigheid en van de tijd die je erin wilt investeren. Meer informatie over zwembaden en hun plaatsing vind je op www.zwembadkopen.be.

Gerelateerde artikelen