Drie op de vier Vlamingen is niet bekend met de beschikbare totaalrenovatiebonus

Elisa
Elisa Huisman
dinsdag 07 februari 2017, Geschatte leestijd 2min

Veel van de Vlaamse woningen zijn nog helemaal niet klaar voor de energiebesparende eisen die de overheid heeft opgelegd voor 2020. Wel 75% van de huidige woningen is ouder dan 35 jaar, waardoor er nog heel wat aanpassingen aan verricht kunnen worden. Alleen de recent gebouwde woningen zijn op dit moment voldoende gewapend. Wilt Vlaanderen de voorgestelde renovatiedoelen gaan behalen dan is een serieuze versnelling van belang. 

Onwetendheid over totaalrenovatiebonus

De initiatieven zijn er, maar er heerst nog veel onwetendheid over de totaalrenovatiebonus onder de Vlaamse bevolking; slechts 26% heeft hier wel eens van gehoord. Blavier, sleutel-op-de-deurfirma, heeft onderzoek gedaan onder een groep van 500 (ver)bouwers naar hun huidige behoeften en eventuele zorgen. De meest opmerkelijke conclusie die hieruit naar voren kwam is dat ondanks de inspanningen van de Vlaamse overheid, de boodschap over de renovatiedoelen dus niet goed overkomt bij de particulier. Als we dan kijken naar de bekendheid van de totaalrenovatiebonus is hier nog een hoop winst in te behalen. Wanneer de ondervraagde Vlamingen meer uitleg kregen over de maatregel, reageerde namelijk 50% meteen positief en zouden er zelfs direct gebruik van willen maken. De wil onder de bevolking is er wel degelijk, maar extra inspanningen qua communicatie zijn zeker aan de orde.

Energetische eisen steeds strenger

Naast de onwetendheid onder de bevolking, heerst er ook enkele onrust. De ondervraagde (ver)bouwers vrezen namelijk voor de betaalbaarheid van de woningen in de toekomst, omdat de energetische eisen alsmaar strenger worden. De bouwgronden en woningen zullen duurder worden, zeker wanneer de rentes ook opnieuw zouden gaan stijgen. Daarom zet 25% van de ondervraagden graag extra tempo achter zijn of haar bouw- of renovatieplannen, om de schade zoveel mogelijk te beperken.

We kunnen tot de conclusie komen dat we nog niet meteen klaar zijn om onze bouwdromen resoluut aan te passen, ook al is het besef er wel dat dit op den duur onvermijdelijk zal zijn. Wat een belangrijk punt blijft is dat de overheid meer communiceert over de mogelijkheden die de inwoners hebben, de subsidies die beschikbaar zijn maar ook het stimuleren van meer alternatieve woonvormen. Hierbij kan gedacht worden aan meergezinswoningen, woningen voor singles, woningen op maat van de gezinsamenstelling et cetera. Dit is goed voor zowel de toekomstige (ver)bouwer als voor de woningmarkt.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden om uw woning aan de renovatiedoelen van de overheid aan te passen? Vergelijk dan gratis en vrijblijvend offertes, wij hebben alle mogelijke maatregelen wat betreft de totaalrenovatiebonus voor u bij elkaar gezet zodat u hier direct van kunt profiteren!

Vergelijk gratis offertes voor totaalrenovatiebonusmaatregelen »

Gerelateerde artikelen