Review beleid Solvari

Reviews worden gecontroleerd door een medewerker van Solvari. Hierdoor kan het enkele dagen duren voor een beoordeling geplaatst wordt. Mogelijk wordt er contact opgenomen met de plaatser om informatie aan te vullen of onduidelijkheden weg te nemen.

Solvari is een onafhankelijke intermediair tussen vakman en consument en vormt geen oordeel over meningsverschillen tussen verkopers en klanten. Het kan gebeuren dat een zeer negatieve beoordeling eerst aan de beoordeelde wordt voorgelegd om tot een oplossing voor een probleem te kunnen komen.

Het is altijd onze intentie om oplossingen voor geschillen te helpen zoeken.

Het is een ieder toegestaan om een review over een specialist te schrijven; hierbij maakt het niet uit of iemand door Solvari met de professional in contact is gebracht. Wel controleert Solvari of de reviewer wel daadwerkelijk zaken heeft gedaan met de specialist.


Plaatsing

Inhoud dat ons beleid schendt, wordt verwijderd. Bekijk onderstaande instructies om ongepaste content bij uw vermelding aan te passen. Het recht om een review niet te plaatsen blijft ons altijd voorbehouden.

  • Elke plaatsing mag uitsluitend je eigen ervaring betreffen met een bij Solvari aangesloten aanbieder.
  • Beoordelingen worden enkel gegeven over bedrijven, en nimmer over medewerkers in persoon.
  • Een afnemer kan maar éénmaal een beoordeling aangeven.
  • Plaatsingen met onacceptabele inhoud (door Solvari te bepalen, waaronder discriminatie op elke grond, aanzetten tot negatieve gedragingen, misleiding etc.) worden zonder meer niet geplaatst.
  • Niet relevante informatie ten aanzien van objectieve constateringen betreffende de geleverde dienstverlening kan door Solvari gefilterd worden.
  • Overdreven opruiende berichten worden door Solvari aangepast of niet geplaatst.
  • Kritiek op zaken anders dan het aangenomen werk (zoals andere beoordelingen) zijn niet toegestaan.

Foto’s of afbeeldingen

Plaats alleen foto’s of afbeeldingen van uw eigen woning. De uploader verklaard de auteursrechthebbende van het beeld te zijn en dat eventueel voortvloeiende schades door Solvari op de uploader verhaald zullen worden.  Het is niet toegestaan om foto’s van personen te plaatsen. Afbeeldingen die (gedeeltelijk) geen betrekking hebben op de onderbouwing van uw ervaring worden niet geplaatst.

Eerder bekeken pagina's