Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.

Deze website wordt beheerd door een derde partner van Solvari B.V.

Solvari biedt gebruikers de dienst aan om maximaal 4 offertes aan te vragen om zo een gewenst product of dienst te kunnen vergelijken. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening van Solvari. Door het bezoeken van deze website gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Minderjarigen

De dienst van Solvari is slechts toegankelijk voor minderjarige gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger.

Geen garanties

Solvari probeert deelnemers en aanvragers van producten/diensten via haar website of die van derde partners bij elkaar te brengen. Solvari heeft slechts een faciliterende rol bij het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Solvari geeft geen garanties ten aanzien van de (kwaliteit van) geleverde diensten en/of werkzaamheden en is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade. Ook bent u zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van goede en duidelijke afspraken met degene die uw eventuele opdracht gaat uitvoeren.

Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

Solvari behoudt zich het recht voor deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. Solvari adviseert u daarom regelmatig op deze pagina te kijken voor eventuele veranderingen die zijn doorgevoerd.

Disclaimer

Solvari doet haar uiterste best om te voorkomen dat de informatie die op de websites van derde partners wordt verstrekt fouten bevat. Deze garantie kunnen helaas niet geven. Solvari is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derde partners. Heeft u informatieve informatie op de websites gezien, dan stellen wij het op prijs als u ons daarvan op de hoogte stelt.

Privacybeleid

Solvari B.V. (hierna Solvari), gevestigd aan

Zadelstede 9
3431 JZ
Nieuwegein
Nederland

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

Contactgegevens:

Solvari
Zadelstede 9
3431 JZ
Nieuwegein
Nederland

020 262 6228

Coen Verver is de Functionaris Gegevensbescherming van Solvari. Hij is per e-mail te bereiken via fg@solvari.com.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Solvari verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Offertes op maat maken kan alleen wanneer we over een minimale hoeveelheid persoonsgegevens beschikken. Vakspecialisten hebben die nodig om een offerte uit te brengen die geheel afgestemd is op je situatie. Als je Solvari of een van haar andere diensten gebruikt, dan gaan we ervanuit dat je dit begrijpt en de verwerking van persoonsgegevens goedkeurt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Gegevens die we alleen verzamelen als je een offerte-aanvraag doet

Voor- en achternaam 

Geslacht

We hechten veel aan persoonlijke dienstverlening. Met een voor- en achternaam maak je het mogelijk voor vakspecialisten om je netjes aan te spreken.

Adresgegevens

Straatnaam, huisnummer, postcode

Vakspecialisten gebruiken adresgegevens om de offerte zo goed mogelijk af te stemmen op je situatie. Ze kunnen nadat ze toestemming aan je hebben gevraagd bijvoorbeeld je woonadres bezoeken om metingen uit te voeren. Of dat gebeurt, is per situatie verschillend.

Ook kunnen vakspecialisten adresgegevens gebruiken om bij de gemeente te controleren op lokale subsidiemogelijkheden.

Telefoonnummer

Emailadres

Vakspecialisten zullen in de meeste gevallen telefonisch contact opnemen. Bij geen gehoor sturen ze je een e-mail.

Overige persoonsgegevens die je zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Solvari levert een service door op te treden als tussenpersoon voor consumenten en vakspecialisten.

Om die service aan beide kanten te garanderen, kan Solvari extra informatie aan je aanvraag toevoegen die ze per mail of telefonisch van je ontvangt.

Aanvraagspecifieke gegevens

Dit zijn gegevens die over jouw woonsituatie gaan en zijn belangrijk voor een effectieve dienstverlening door vakspecialisten.


Gegevens die we verzamelen, ongeacht je een offerte-aanvraag doet

Gegevens over jouw activiteiten op webpagina's van derde partners waar ons offerteformulier staat

Door de website te bezoeken van een derde partner van Solvari, houden we statistieken van het bezoek bij.

Denk daarbij aan het bekijken van pagina's met ons offerteformulier en hoe lang je op deze pagina's blijft.

Deze standaard statistieken geeft Solvari een indruk van de aantrekkelijkheid van de website en het gemak waarmee je navigeert naar verschillende pagina’s. Dat is belangrijk om onze dienstverlening beter op jou af te stemmen.

Internetbrowser en apparaat type

Bij het ontwerp van een website moet je rekening houden met verschillende apparaten en soorten browsers. Zo verkrijgen we bijvoorbeeld inzicht in langzame laadtijden, foutmeldingen en pagina’s die verkeerd worden ingeladen. Dankzij die informatie kunnen we een goed werkende website houden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via fg@solvari.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Solvari B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het doel waarmee we persoonsgegevens verzamelen

Wettelijke grondslag

Je offerte-aanvraag te kunnen koppelen aan maximaal vier bedrijven bij jou uit de regio.

Overeenkomst

Je commerciële e-mails te kunnen sturen, bijvoorbeeld nieuwsbrieven en bespaartips.

Toestemming

Je te kunnen bellen of mailen indien dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld door je te mailen over de voortgang van je offerte-aanvraag of je op de hoogte te houden van berichten die gestuurd worden tussen jou en vakspecialisten.

Overeenkomst

Een online omgeving aan te kunnen maken waar je de status van je offerte-aanvraag kan bijhouden.

Toestemming


De pagina’s die je op Solvari bezoekt te analyseren, zodat we je relevante producten of diensten kunnen aanbieden.

Toestemming

Geautomatiseerde besluitvorming

Solvari B.V. neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Solvari B.V.) tussen zit.

Waarom Solvari automatische besluitvorming inzet
Solvari heeft zelf een systeem ontwikkeld dat jouw offerte-aanvraag aan de juiste vakmannen koppelt. De koppeling die het systeem maakt, is een voorgestelde koppeling op basis van de gegevens die je in het formulier hebt ingevuld. Dat voorstel wordt altijd daarna door een medewerker van Solvari gecontroleerd voordat de offerte-aanvraag daadwerkelijk verstuurd wordt naar de bedrijven.

Onderliggende logica
Om een zo goed mogelijke koppeling voor een product of dienst te kunnen voorstellen, maakt het systeem gebruik van de door jou ingevulde adresgegevens. Op basis van de afstand van jouw woning tot het bedrijf, worden er bedrijven voorgesteld die de offerte-aanvraag in behandeling zouden kunnen nemen. Op die manier kan Solvari jou in contact laten komen met bedrijven uit jouw regio.

Belang
Een automatisch systeem is nodig, omdat handmatig op zoek gaan naar de juiste bedrijven een tijdrovende onderneming is gezien de hoeveelheid aanvragen die we dagelijks verwerken. Het gevolg van een automatisch systeem is dat Solvari jou sneller in contact kan brengen met bedrijven, waardoor je ook sneller je offertes kan ontvangen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Solvari bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Doordat Solvari echter zelf lastig kan inschatten wanneer de dienstverlening stopt, geven wij jou, als gebruiker, alle vrijheid om zelf te bepalen hoe lang Solvari jouw gegevens bewaart.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden

Voornaam, achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres, straatnaam, huisnummer

21 dagen tot onbepaald

De minimale bewaartermijn is 21 dagen, omdat dat de termijn is dat bedrijven de mogelijkheid hebben om contact met je op te nemen.

Als je ervoor kiest een account aan te maken waar je de status van je offerte-aanvraag kan bijhouden, dan bewaart Solvari deze persoonsgegevens tot het moment dat jij wilt dat we ze verwijderen.

In jouw persoonlijke account kan je zelf op ieder gewenst moment alle persoonsgegevens, inclusief je account, verwijderen. Zo behoud je de controle.

Postcode

21 dagen tot onbepaald

De volledige postcode zoals je die in het formulier hebt ingevuld, zal geanonimiseerd worden.

We behouden wel de eerste twee cijfers van de volledige postcode voor de verbetering van onze dienstverlening.

De eerste twee cijfers van een postcode wijzen op de regio. Door die veralgemening beschermen we jouw privacy.

Voorbeeld:

2000 (Antwerpen Centrum) wordt

20 (sorteerregio Antwerpen)


Delen van persoonsgegevens met derden

Solvari deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Concreet betekent dit dat we persoonsgegevens zullen delen met maximaal vier vakspecialisten (bedrijven) die je een gratis offerte kunnen toesturen.

Bedrijven die bij Solvari zijn aangesloten zijn verbonden aan de algemene voorwaarden, waarin staat dat ze zichzelf ertoe verplichten zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die ze van jou, via Solvari, ontvangen, in overeenstemming met de Wet Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG-wet).

Solvari B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Solvari B.V. jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming.

Derden aan wie we je persoonsgegevens delen

Naam

Jurisdictie

Doel

Welke gegevens

Nederlandse bedrijven met een rechtsvorm die offerte-aanvragen behandelen voor producten en diensten die op de website van Solvari staan

Nederland

Zodat je gratis offertes kan ontvangen voor je offerte-aanvraag.

Persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid vermeld staat onder ‘persoonsgegevens die wij verwerken’

Daarnaast verstrekken wij ook de antwoorden op productspecifieke vragen, bijvoorbeeld of je woning een spouwmuur heeft of waar het vochtprobleem in huis zich voordoet.

Externe partij die we inschakelen om e-mails te kunnen versturen

Nederland

Zodat we je op een veilige manier per e-mail op de hoogte kunnen houden over  je aanvraag.

Zodat we je op een veilige manier persoonlijke bespaartips en woonideeën kunnen toesturen.

Persoonsgegevens zoals in dit privacybeleid vermeld staat onder ‘persoonsgegevens die wij verwerken’  

Je sitebezoek bijhouden in Google Analytics

Om de website van Solvari te kunnen blijven verbeteren, plaatsen we een cookie van Google Analytics in je browser. Ook daarin respecteert Solvari jouw privacy. Solvari heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google en anonimiseert de gegevens die naar aanleiding van jouw websitebezoek worden verwerkt in Google Analytics. Het is daardoor onmogelijk om die gegevens naar jou persoonlijk te herleiden.

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je gegevens inzien en overdragen met een persoonlijk account
Solvari weet zoveel als jij ons geeft. Jouw gegevens zullen bestaan uit een gedeelte persoonlijke gegevens en een gedeelte aanvraagspecifieke gegevens. Als je er na je offerte-aanvraag voor kiest om een persoonlijk account aan te maken, dan kan je op elk gewenst moment inzien welke gegevens we van jou hebben opgeslagen.

Naast het recht op inzage is er recht op overdracht. Je kan via je persoonlijke account de gegevens die bij ons bekend zijn, digitaal naar je eigen computer downloaden. Daarmee maken we het je mogelijk om eenvoudig je gegevens bij een andere aanbieder aan te leveren.

Zelf je gegevens wijzigen met een persoonlijk account
Je hebt eveneens het recht om je persoonsgegevens te wijzigen, bijvoorbeeld omdat je per ongeluk een spelfout hebt gemaakt of omdat je verhuisd bent naar een andere woning. In je persoonlijke account kan je altijd je persoonsgegevens wijzigen, behalve je e-mailadres. De reden daarvan is dat we je e-mailadres gebruiken om je offerte-aanvraag aan te koppelen.

Zelf je persoonsgegevens verwijderen met een persoonlijk account
Bij wet moet Solvari zeker weten dat het verzoek om inzage, wijziging of verwijdering door jou is ingediend. Om die reden heb je na de offerte-aanvraag de optie gekregen om een persoonlijk account aan te maken, zodat je zelf je eigen persoonsgegevens altijd kan beheren.

Concreet betekent dit dat je zelf op elk gewenst moment de persoonsgegevens die wij hebben, kan inzien, wijzigen, overdragen of verwijderen. Wanneer je verzoekt je gegevens te verwijderen, dan zullen we een termijn van 21 dagen hanteren. De wettelijke termijn hiervoor is een maand. Je verzoek tot verwijdering indienen via je persoonlijke account, is daarom de snelste en veiligste manier.

Je gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of overdragen zonder persoonlijk account
Als je de voorkeur geeft dat wij persoonlijk je verzoek in behandeling nemen, dan is Solvari bij wet verplicht je een kopie van je identiteitsbewijs te sturen naar fg@solvari.com, om er zeker van te zijn dat het verzoek echt door jou is gedaan. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.  Om aan je verzoek te voldoen (inzage, correctie, overdracht of verwijdering), hanteren wij de wettelijke verwerkingstermijn van een maand.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solvari neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via fg@solvari.com.

Dit privacybeleid is geüpdatet op 23 mei 2018