Profiteer jij al van de Renovatiepremie? Lees hier hoe jij in aanmerking komt

Johan
Johan Hazenbroek
Wednesday 22 November 2017, Geschatte leestijd 5min

Het valt ons op dat veel Vlamingen niet op de hoogte zijn van de geldende premies waarmee zij honderden euro’s kunnen besparen op werken in en rondom hun huis. Eerder schreven we een nieuwsartikel over de Renovatiepremie, maar zoals bij veel premies veranderen de bedragen per jaar. Tijd voor een nieuwe update, ook met oog op 2018!

Wat is de Renovatiepremie? 

Als je een bewoner of verhuurder bent en je woning wil gaan renoveren, dan kom je in aanmerking voor de Renovatiepremie (sinds 1 december 2015), afhankelijk van het inkomen dat je verdient. Het inkomen van de bewoner (en je eventuele partner en andere inwonenden op het moment van de aanvraag), mag voor aanvragen niet meer bedragen dan:

 • 42.090 € voor alleenstaanden in 2017 en 42.890 € voor aanvragen vanaf 2018;
 • 60.120 € voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.370 euro per extra persoon ten laste. In 2018 gelden daar de bedragen 61.270 euro en 3.440 euro voor; 
 • 60.120 € voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden. Dit kan je verhogen met 3.370 euro per persoon. Voor aanvragen vanaf 2018 gelden dezelfde bedragen als hierboven;

Voor ouder-kindrelatie kijkt men enkel naar het inkomen van de aanvrager.

Als je je woning verhuurt geldt er geen inkomensgrens. Wel moet je op zijn minst de woning voor 9 jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK). Meer informatie over de inkomensvoorwaarde kan je lezen op de website Vlaanderen.be.

Kom in aanmerking voor de Renovatiepremie

Kan ik met elke renovatiefactuur in aanmerking komen? 

Voor het indienen van je aanvraag heb je een factuur nodig. Aan de facturen hangen enkele voorwaarden, namelijk:

 • de facturen mogen - op datum van aanvraag - maximaal 2 jaar oud zijn;
 • het totale factuurbedrag moet per categorie (hierover later meer) minstens 2.500 euro (excl. btw) zijn. Per aanvraag mag je maximaal uit 2 categorieën van werken, facturen indienen;
 • je mag zowel facturen van werken die uitgevoerd worden door een aannemer, als facturen van materiaalaankopen voor werken die je zelf hebt uitgevoerd zijn voorleggen;
 • bewaar een kopie van je facturen voor je dossier;
 • bewaar ook de originele facturen steeds tot je dossier volledig afgerond is.

Waar moet mijn woning aan voldoen? 

Als je een bewoner bent, dan moet je op het moment van de aanvraag ook daadwerkelijk wonen op het adres die je opgeeft. Tevens moet de woning (of het gebouw dat je tot woning gaat omvormen) in het Vlaamse Gewest liggen. Je woning moet minstens 30 jaar oud zijn en hoofdzakelijk bestemd zijn voor huisvesting. Tip: het bouwjaar van je woning kun je altijd navragen bij de gemeente.

Naast huizen komen ook appartementen in aanmerking, mits deze aan bovenstaande bewoners voorwaarden voldoet.

Welke werken komen in aanmerking voor de Renovatiepremie?

In totaal zijn er 4 categorieën van werken die voor premie in aanmerking komen. Elk van deze categorie moet een minimum factuurbedrag van 2.500 euro (excl. btw) hebben, maar zijn niet afhankelijk van elkaar voor de Renovatiepremie. Hieronder licht ik de categorieën kort toe.

Categorie 1: structurele elementen van de woning

Onder deze categorieën vallen renovaties aan de muren. Van funderen, tot afbraak en bouw van nieuwe binnen- en buitenmuren. Ook het populaire bepleisteren van de gevel of andere gevelbekleding en gevelreiniging valt onder categorie 1. Heb je last van vochtproblemen? Ook dan profiteer je van de Renovatiepremie bij het behandeling van je muur tegen opstijgend vocht of insijpelend vocht. Draagelementen zoals afbraak van bestaande draagvloeren, opbouw van draagkrachtige vloerelementen en funderingsplaten en behandeling van houten draagvloeren vallen ook binnen deze categorie. En niet te vergeten: aanbrengen of vervangen van een of meer vaste trappen in je woning.

Voor categorie 1 is er geen maximum factuurbedrag bepaald.

Categorie 2: volledige of gedeeltelijke vernieuwing van het dak

Als je plannen hebt om je dak aan te pakken dan kom je in aanmerking voor de Renovatiepremie bij:

 • afbraak en vervanging van bestaande dakstructuren; 
 • behandeling van dakstructuren tegen insecten; 
 • vernieuwing van de waterdichte dakbedekking;
 • het aanbrengen of vervangen van dakgoten en regenafvoer; 
 • en het aanbrengen of vernieuwen van dakramen, dakkoepels en schouwen.

Voor categorie 2 geldt geen maximum factuurbedrag.

Categorie 3: buitenschrijnwerk

Het volledig of gedeeltelijk vernieuwen van je ramen en buitendeuren door isolerende hoogrendementsbeglazing valt binnen de Renovatiepremie, mits het gaat om een Ug-waarde van maximaal 1,1 W/m2k. De Ug-waarde draait om de hoeveelheid warmtegeleiding van het glas in het raam of de deur, kortom het behoud van warmte - wat in het najaar goed van pas komt! Naast deze werken komt ook het plaatsen van rolluiken in aanmerking.

Voor schrijnwerk geplaatst vanaf 1 juli 2016 gelden enkele ventilatievoorwaarden uit het Energiebesluit van 19 november 2010. Deze voorwaarden kun je hier downloaden (pdf). Kort samengevat betekent dit dat de toevoer van verse lucht in droge lokalen (uitgezonderd keuken, badkamer en wc) moet worden gegarandeerd door ventilatieroosters in de ramen.

Een apart ventilatiesysteem komt niet in aanmerking voor de Renovatiepremie. Ook garagepoorten, veranda’s, het enkel vervangen van de beglazing en het schilderen van buitenschrijnwerk komen niet in aanmerking.

Categorie 3 heeft geen maximum factuurbedrag.

Categorie 4: technische installaties

Binnen deze categorie komen een drietal werken in aanmerking, met elk een maximum factuurbedrag. Voor het gemak vat ik de werken kort samen.

1. Centrale verwarming
Het plaatsen van een verwarmingsketel met hoog rendement met het label HR+ of HR Top (aardgas) of Optimaz of Optimaz-elite (stookolie) of van een pelletkachel om de hele woning te verwarmen. Ook de plaatsing van een cv-ketel met warmwaterdistributie voor vloerverwarming valt binnen de premie.

Samen met de plaatsing of vervanging van de cv-ketel komen ook alle installatieonderdelen in aanmerking en de werkzaamheden die bijdragen tot de sanering, zoals het uitbreken en neutraliseren van een mazouttank.

Ook de eventuele plaatsing van rookmelders komt in aanmerking.

Voor de technische installatie van een centrale verwarming geldt een maximum factuurbedrag van 7.500 euro.

2. Elektrische installatie
Het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van alle elementen om stroom en telecommunicatie te verdelen in de woning komt in aanmerking. Inclusief de kosten van de aansluiting op het openbare net en de plaatsing van de meetinstallatie voor elektriciteit.

Dit geldt overigens niet voor de installatie van zonnepanelen, verlichtingsarmaturen en domotica - tenzij deze automatisatie is bedoeld voor de aansturing van de centrale verwarming.

Het maximum factuurbedrag voor elektrische installatie is 3.750 €.

3. Sanitaire installatie
Bij sanitair komen de volgende installaties in aanmerking:

 • het vernieuwen van de bestaande sanitaire toestellen;
 • de plaatsing van maximaal: één douche, één ligbad, twee wastafels en één wc, als deze nog niet aanwezig zijn;
 • kraanwerk, leidingen en toebehoren voor watertoevoer;
 • alle leidingen en toebehoren voor de afvoer van gebruikt water in het openbare rioleringsnet;
 • leidingen en toestellen voor de warmwaterproductie van het sanitair;
 • de natte of droge kalkbepleistering van muren en het plafond in sanitaire ruimtes.

Alle tweede sanitaire toestellen of luxe toestellen zoals bubbelbaden, stoomdouches en badkamermeubels en -accessoires komen niet in aanmerking. Evenals het betegelen en de decoratie van badkamer of toilet. 

Voor sanitaire installatie geldt een maximum factuurbedrag van 3.750 euro.

Wil je meer informatie over de categorieën? Lees dan alle voorwaarden op Vlaanderen.be.

Valt isoleren ook onder de Renovatiepremie?

Ondanks dat isoleren onder renoveren van je woning valt, of in ieder geval het verduurzamen van de woning, geldt de Renovatiepremie niet voor isolatiewerken. Wél gelden er specifieke premies voor dak-, (zolder)vloer-, muur- en kelderisolatie. Deze premies en bedragen zette collega Orin voor je op een rij in deze blogpost. Let er wel op dat deze premies minder worden in 2018, oftewel: als je in 2017 nog isoleert profiteer je van hogere premie per vierkante meter!

Welke werken komen niet in aanmerking voor de Renovatiepremie? 

In de categorieën heb ik al enkele werken benoemd die niet in aanmerking komen. Daarnaast kom je niet in aanmerking als je je oude woning volledig laat afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning wil bouwen, oftewel; vervangingsbouw.

Meer lezen over premies? Jorrin schreef eerder een blog over de wijzigingen van de energiepremies en zoals eerder genoemd zette Orin alle isolatiepremies voor je op een rij. Naast premies extra kosten besparen? Lees dan ook zeker mijn 6 tips om uw woning te verwarmen en energie te besparen, deze 4 tips om water te besparen en energie besparen: zo simpel is dat.